Facebooks senaste förändringar för annonsörer

Facebook införde en hel del förändringar i samband med kritiken i slutet av förra året. Nu uppdaterar de ånyo Pages Insight, lägger till några funktioner och tar bort andra. Alla ändringar hittar du här.
10-sekunders view tas bort. Tidigare fanns funktionen att kunna se hur många gånger ett videoklipp synts i minst tio sekunder. Du kan fortfarande hitta de filmklipp som synts i tio sekunder via Page Insight, men då för varje individuell video. Även via Facebook Graph API går det att aggregera samman antalet gånger som videoklipp synts minst tio sekunder, men inte längre i den vanliga publicerarvyn, där finns nu bara de klipp som synts i minst 3 sekunder.
Läs även: Facebooks videovisningar är 94 procent lägre än tidigare trott
Antal views per tidsperiod beräknas nu för alla videoklipp. Tidigare beräknades antal views per tidsperiod bara på de videoklipp som laddats upp under den aktuella tidsperioden. Numera beräknar Pages alla views, oavsett när klippet laddades upp. Så för en dag kan du nu se hur många gånger användare har tittat på dina videoklipp totalt sett. En mycket bra och efterlängtad funktion.
Totalt antal minuter som dina videoklipp visats finns nu tillgängligt. Det här är ytterligare en funktion som många efterfrågat, eftersom det är ett enkelt sätt att beräkna engagemang, Nu finns det som en standardfunktion att kunna se hur många minuter som dina videoklipp totalt tittats på. Tillsammans med antal views blir det också enklare att avgöra hur lång tid användare i snitt tittar på dina klipp.
Dina mest sedda videoklipp finns också. Utöver att se vilka videor som flest användare har tittat på i minst tre sekunder lägger Facebook nu även till funktionen att ranka dina videoklipp baserat på vilka som har tittats på flest minuter. Nu kan du se vilka videor som användarna helst tittar på under en viss tidsperiod. Därmed finns även möjligheten att följa olika videklipps utveckling över tid, och se vilka som fortsätter att engagera användarna och vilka som faller i glömska.
Det är med andra ord en hel del ändringar i Facebooks video-funktioner som gjorts, och det kan ta ett tag innan du känner dig helt hemma. Du kanske även behöver förändra vilka data du tittar på för att bedöma hur framgångsrikt ett klipp varit, i synnerhet när det nu är svårare att se hur många 10-sekunders views du har.