Facebooks annonsdata ska analyseras av ytterligare ett företag

Igår blev det klart att det tyska mätföretaget Meetrics kommer att ställa sig till skaran av företag som granskar Facebooks annonsdata.
Att Facebook behövt skärpa till sig gällande sina data kring annonser och dess räckvidd och synlighet är inget nytt. Nu är det inte mindre än fyra olika företag som är med och ser till att annonsörerna får tillräcklig transparens.
Utöver Meetrics jobbar redan ComScore, Integral Ad Services och Moat med att analysera de mängder av annonsdata som Facebook genererar. Meetrics är dock det första bolaget som har sitt säte i Europa.
Facebooks manager för Tyskland, Österrike och Schweiz, Marianne Bullwinkel, menar att vissa mätmetoder behöver uppdateras för att hänga med i tiden. ”Att tänka om kring branschstandarder, i synnerhet vad gäller mobil mediakonsumtion, kommer bli allt viktigare i takt med att vi rör oss framåt”.
Meetrics är så klart överlyckliga, och deras VD Phillipp von Hilgers kommenterade att ”Det här partnerskapet kommer ge annonsörer värdefulla insikter och tilltro som de kan använda i sin annonsplanering”.
Visst är det bra med transparens, och det här ger annonsörer möjlighet att få en mycket god inblick i vad de får för sina annonspengar. Men frågan är ändå om det inte blir rörigare ju fler som är involverade. Att en tredje part bör analysera siffrorna och göra sina egna mätningar säger sig självt. Men när fyra olika aktörer är inne och gör samma sak, vems data ska du som annonsör då lita på? Vad händer om de olika aktörernas siffror börjar se olika ut? Transparensen kan ju försvinna om det blir för svårt för användaren att hitta och förstå informationen. Så frågan är om det här gör det bättre eller sämre för annonsörer som vill veta var de ska placera sin annonsbudget.