Facebook vill komma bort från klick

Facebook tycker inte att klick på annonser är ett tillräckligt bra mått för att förtälja hela sanningen. Därför tänker nu Facebook ta fram ett nytt mått som mäter ökad försäljning.

Facebook vill introducera mätvariabeln “conversion lift” som visar hur försäljningen ökade pågrund av att användare sett eller klickat på en annons. För att kunna göra det kan annonsören gå med på att få en gratisundersökning genomförd som påvisar om försäljningen ökat eller inte efter att de annonserat. Facebook skapar en testgrupp och en kontrollgrupp som ingår i studien.

Facebook visar annonsen till testgruppen i deras nyhetsflöde, samtidigt som kontrollgruppen inte får se en annons. Facebook kollar sedan om testgruppen köper varan/tjänsten från annonsören. Resultatet är vad Facebook kallar för “conversion lift”.

> Här kan du läsa mer om Conversion Lift