Facebook uppdaterar sina mätningar för video

Facebook vill slå sig fram på marknaden för rörlig bild och har i dagarna uppdaterat sina mättal samtidigt som de tagit bort några och tagit in ytterligare ett analysföretag för tredjepartsmätningar.

Från och med nu mäter Facebook sina 3-sekunders och 10-sekunders klipp i en isolerad händelse. Tidigare tog man med loopade videoklipp som en del av mättalet, alltså något som man nu tar bort. Med andra ord kommer tiden per klipp bli kortare (sekunder) men antalet klipp som visats bli fler.

“Businesses have told us they’d prefer that these two metrics only count unrepeated seconds watched to more accurately measure consumption, so we’ll be updating how we calculate these two metrics across all video reporting in Ads Manager and Page Insights to no longer incorporate watch seconds from rewinding,” skriver Facebook.

En nytt mättal är också hur man mäter visningar av ett klipp som visats i nyhetsflödet. Tidigare har visningen av själva bilden av videoklippet inkluderats i mätningen, men nu har man tagit bort det och mäter endast när någon spelar upp klippet.

“Marketers have also told us that they want a better way to measure when someone sees a video playing, which happens on average 70% of the time for videos in News Feed, versus when someone sees a video ad that has not played. Last year, we shared how videos may not always play when an impression is reported due to someone’s settings, network or behavior….we want to help advertisers better understand the difference between impressions and plays,” förklarar Facebook.

Facebook har också godkänt analysföretaget Moat för tredjepartsmätningar, så om du använder dem är det numera fritt fram att också mäta rörlig bild på Facebook.

Variabler som tas bort är: 30-Second Video View och Video Percentage Watched.

“In an effort to simplify ad metrics and make it easier to understand how your ad performed, we’re removing 30-Second Video View and Video Percentage Watched because they are redundant with other metrics we offer and are used infrequently,” säger Facebook.