Facebook uppmanas att avslöja sina psykologiska insikter om tonåringar

Nu går 25 icke-statliga organisationer (NGOs) samman och kräver att Facebook släpper de dokument som beskriver hur de samlat in och analyserat psykologisk information om sina yngsta användare.
Enligt en artikel i en Australiensisk tidning, har Facebook presenterat en undersökning till en av sina annonsörer som avslöjar hur de samlat in känslig information kring tonåringars känslor och humör. Undersökningen visar att Facebook kan analysera data i realtid för att bestämma hur de unga användarna kommunicerar känslor samt vid vilka tidpunkter under en normal vecka de gör det. Detta genomfördes utan användarnas kännedom.
I sitt brev till Facebook uttryckte organisationerna sin oro kring hur denna information används och kan komma att användas i framtiden av marknadsförare och andra.
“Because Facebook plays such a powerful role in the lives of teens, it must adopt a policy that respects and protects them”, kommenterar Dr. Kathryn Montgomery, professor i kommunikation. “Under no circumstances should marketers be using emotional states, stress levels, biometric information or other highly sensitive data to target users. And this should apply to both young people and adults.”