Facebook tar sin online-community offline

I sommar genomför Facebook sitt första Community Summit, som syftar till att låta gruppadministratörer träffas och skapa en community i den fysiska världen och inte bara i den digitala.
Facebook gör det möjligt för miljontals människor att träffas genom Facebook Groups, där de kan dela idéer, tankar, tips och åsikter. Nu bjuder Facebook in alla amerikanska gruppadministratörer till Chicago den 22-23 juni. Under träffen kommer deltagarna få höra om nyheter som Facebook håller på att lansera för att ytterligare förenkla för gruppadministratörerna. Målet är även att hjälpa ett hundratal administratörer att träffas, dela tankar och idéer och knyta an till varandra utan en dator eller mobil som filter.
Dock är utrymmet begränsat, och de som vill delta måste anmäla sitt intresse. Facebook bjuder på mat och logi, men resan till och från Chicago får deltagarna själva stå för.
Initiativet ligger i linje med Mark Zuckerbergs långa manifest som han nyligen publicerade. I det förekommer orden ”community” och ”communities” över 100 gånger, och beskriver hur han vill att Facebook ska hjälpa människor att förstå varandra bättre. Bland annat lyfter han de senaste diskussionerna kring filterbubblor och falska nyheter, som påverkat hela diskussionsklimatet kring nyheter och Facebook sedan det amerikanska valet i höstas. Initiativet kan därför ses som ett sätt att bemöta kritiken och skapa en plats där människor med olika bakgrund och åsikter kan träffas och vidga sina respektive perspektiv.
Hela tanken med att göra Facebooks online-upplevelse offline kanske inte verkar som ett stort steg, vi har sett hur stora manifestationer skapats i den fysiska världen genom upprop på Facebook. Men att Facebook själva tar initiativ till något sådan är ett oväntat drag, med befäster samtidigt Facebook som en kraft att räkna med även i dagens värld när diskussioner kring att koppla ner och umgås i det fysiska rummet blir allt fler.