Facebook tar efter Sverige

Sverige var länge ett föredöme vad gäller sociala förmåner för ambitiösa länder runt om i världen, men vår jämlika och generösa föräldraledighet har vi inte riktigt lyckats exportera. Nu kommer oväntad draghjälp från Facebook, som ger alla sina 12 000 heltidsanställda runt om i världen en förmån som många av dem bara kunnat drömma om tidigare.

Samtliga Facebook-anställda, oavsett kön och typ av relation, får fyra månader föräldraledighet för varje nytt barn i familjen. Liknande förmåner har tidigare funnits framför allt för mammor och huvudsakligen i USA, där majoriteten av de anställda finns. Därför är detta främst ett stort steg framåt för nyblivna pappor och samkönade par.

Mark Zuckerberg själv gick nyligen ut och meddelade att han tar två månader ledigt när hans dotter föds. I svenska öron låter det inte så mycket, men i länder som Irland och Indien, där Facebook har mycket personal, är det en revolution och ett gigantiskt steg mot att göra det rumsrent även för pappor att bry sig om sina barn.

Den här satsningen är förstås inte bara ren altruism, det handlar också om att ligga i framkant som arbetsgivare och lyckas locka de främsta talangerna på en marknad där det råder knivskarp konkurrens mellan de främsta internet- och teknik-bolagen.

Läs mer här.