Facebook tappar stort bland de yngre

Redan för flera år sedan började det pratas om att Facebook har svårt att locka till sig yngre generationer. Nu visar statistik från eMarketer att de under 2017 tappade inte mindre än 2,8 miljoner användare under 25, bara i USA. Frågan är hur 2018 kommer att bli.

Redan 2016 tappade Facebook 1,5 procent av de användare som var mellan 18-24 år. Under 2017 visar data som undersökningsföretaget eMarketer tagit fram att hela 2,8 miljoner amerikaner under 25 års ålder lämnat plattformen. eMarketer hade förutpått att Facebook skulle tappa 3,4 % av användare mellan 12-17 år. Sanningen blev ett tapp på 9,9 %, tre gånger så många som beräknat.

Facebook har de senaste åren lyckats attrahera allt fler äldre, vilket gjort att yngre inte längre ser det som coolt om föräldrarna hänger där. De söker sig då hellre till andra ställen såsom Snapchat och Instagram. Det är delvis Facebooks smala lycka, eftersom de lyckas attrahera många användare till Instagram istället. För 2018 ser det ut som att Instagram kommer öka antalet användare med 13 % till över 105 miljoner användare.

Enligt eMarketers prognos beräknas Facebook fortsätta tappa de yngre användarna, och ytterligare 2,1 miljoner användare under 25 väntas avsluta sina konton. Värt att notera är att i åldersgruppen under 11 år förväntas 9,3 % lämna Facebook. Detta trots att man måste vara 13 år gammal för att få skapa ett konto. Åldern är dock bara en siffra som självrapporteras, och det finns inga id-kontroller på att du har uppgett rätt ålder.

Däremot förväntas plattformen öka totalt sett på den amerikanska marknaden, men tillväxten sker då istället i de äldre åldrarna. Det är givetvis problematiskt som de inte lyckas växa sin användarbas bland nästa generations användare.

Många går som sagt till Snapchat, som visserligen inte beräknas komma upp i Instagrams tillväxtsiffror. Dock bedömer eMarketer att Snapchat kommer att växa till 86,5 miljoner användare, en ökning med 9 % under 2018. Snapchat har däremot det omvända problemet från Facebook, att man har svårt att växa bland de äldre generationerna men lättare att få de yngre till sig. Sett över lång sikt är det sannolikt en bättre position, men det förutsätter att Snapchat lyckas hålla sig kvar och fortsätta tillfredsställa såväl användare som investerare och annonsörer.