Vi har stängt från 1 april 2020

Facebook större än TV4-nyheter

På bara 3 år har sociala medier kört om Ekot och TV4-riksnyheter som nyhetskanal, medan alla traditionella medier backar växer social (som till huvudsak består av Facebook). Detta visar en färsk rapport från Nordicom.

Det är tydligt att man ser en förflyttning av nyhetsbevakningen, man får nyheterna serverade via sociala medier som man besöker oftare än alla andra medier. Mest tydligt är det bland ungdomar som tar del av sina nyheter via mobilen och sociala medier. Dagens publicister försöker låsa in deras nyheter samtidigt som allt mer av nyhetsbevakningen flyttar till sociala medier.

”Bland unga är Facebook idag den dominerande plattformen för nyheter, och även om en stor del av det innehåll som sprids där kommer från traditionella medier, finns också andra aktörer som sprider nyheter av olika slag där.

Vi vet att många dagstidningar under 2017 kommer att lägga en stor del av sitt innehåll bakom betalvägg online, vilket är av intresse då man vill diskutera framtidens utbud.
Det är rimligt att anta att det mest exklusiva innehållet kommer att hamna bakom betalväggar, vilket innebär att det som finns tillgängligt för den nyhetskonsument som inte betalar för innehållet i än större utsträckning än idag kommer att bli det mer lättviktiga materialet.
Det är också det upplåsta materialet som är möjligt att dela så att det blir tillgängligt för alla i sociala medier.

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.