Facebook stör sömnen, och sömnbristen ökar Facebookanvändandet

Allt fler personer använder mobiltelefonen i sängen innan de ska sova. Det vanligaste är då att kolla på sociala medier, främst Facebook. På grund av det skjuter vi upp sömnen, får svårare att somna in och sover oroligare.

När vi sedan är trötta blir vi lättare distraherade av plinganden och notifikationer om vad som händer på Facebook. Det hela blir en ond cirkel utan ände. Det kan låta som en konspirationsteori, men två av varandra oberoende studier har funnit starka samband mellan sömnbrist och aktivitet på sociala media.

Att du har svårare att koncentrera dig när du är trött är ingen nyhet. Du blir lättare distraherad av saker som händer omkring dig. Dessutom har du lättare för att ägna dig åt lättsmälta aktiviteter som inte kräver så mycket av dig. Facebook erbjuder just den typen av distraktion genom push-notiser och ett ständigt flöde av dina vänners aktiviteter. Det kräver dessutom inte så mycket koncentration av dig att kolla igenom de olika inläggen, gilla en bild och kommentera på någons vägg.

En studie från University of California visar att sömnbrist faktiskt kan leda till ett nästan tvångsmässigt kollande på Facebook, med minskad produktivitet som följd. Dessutom vet vi sedan tidigare att Facebook kan ge dig en falsk bild av dina vänner, och leda till en känsla av att ditt liv inte är lika intressant eller framgångsrikt som deras. När din produktivitet dessutom går ner minskar risken för att du ska få det du vill ha eller kämpar för, både på jobbet och privat.

En studie från University of Pittsburgh visade dessutom att personer som i hög grad är aktiva på Facebook får såväl färre timmars sömn som försämrad sömnkvalitet. Hela 30 procent av de som var aktiva på sociala media mer än 120 minuter per dag rapporterade sömnsvårigheter. Studien kunde däremot inte avgöra om personer som har sömnsvårigheter i högre grad använder sociala medier eller om personer som använder mycket sociala medier har svårare att sova.

Icke desto mindre är det spännande att två oberoende studier inom en mycket kort tidsrymd konstaterar att det finns en stark koppling mellan sömnsvårigheter och ett aktivt liv på sociala media. Allt fler förespråkar ”mobilfria middagar”, ”nedkopplade semestrar” och ”datorfria helger”, och inte utan anledning som det verkar.

Att kunna hålla sig vaken och koncentrerad på sina arbetsuppgifter om dagarna blir allt viktigare då deadlines blir snävare och kraven på resultat ökar. Vi ska hela tiden hinna mer på kortare tid (vilket är föremål för en helt annan debatt), och har helt enkelt inte råd att inte prestera på topp. Att stänga av datorskärmar och mobiltelefoner 30-60 minuter innan det är dags att sova har i flera studier visat sig leda till lättare insomning och mindre orolig sömn. Så kanske är det en idé att plocka upp en bok, eller spendera tid i samtal med dina familjemedlemmar innan John Blund knackar på sovrumsdörren.