Facebook släpper Transparency Report

Facebook har nu släppt en Transparency Report, för att bland annat dela med sig av hur de resonerar kring vilket innehåll som får finnas på plattformen och inte.

Rapporten ska även klargöra i vilken utsträckning de får förfrågningar från myndigheter om att dela med sig av data.

Facebook har även inkluderat en Community Standards Enforcement Report som tillhandahåller information om de åtgärder som Facebook har vidtagit oktober 2017-mars 2018 inom sex områden: Graphic Violence, Adult Nudity and Sexual Activity, Terrorist Propaganda, Hate Speech, Spam and Fake Accounts.

Läs hela bloggposten skriven av Chris Sonderby, VP & Deputy General Counsel, här.

Läs mer om Facebooks Transparency Report här.

Läs mer om Facebooks Community Standards Enforcement Report här.