Facebook skapar sökmotor för influencers

Enligt uppgifter testar Facebook just nu en ny typ av sökmotor där marknadsförare kan söka efter influencers som har intressanta följarskaror. Tanken är att företag ska kunna skapa samarbeten med relevanta influencers, och därmed nå mer specifika målgrupper med innehåll som känns äkta. Fortfarande återstår dock viss utveckling, och influencers på Instagram har ännu inte lagts till.

Facebook börjar få slut på annonsytor på plattformen, och för att fortsätta öka sina intäkter behöver de då kunna ta mer betalt per annons. Men för att göra det måste de göra varje annonsyta mer värdefull för marknadsförarna. Därför testar Facebook just nu en ny funktion där marknadsförare kan söka efter influencers som har rätt följarskara. Genom att sortera ut vilka influencers som når företagets önskade målgrupp kan de sedan skapa ett samarbete för att nå ut med mer välriktad reklam till sina potentiella kunder, och därmed blir varje annonsyta värd mer.

Under försöken finns enbart influencers från Facebook, och inte från Instagram. Detta trots att Instagram är en större plattform för just influencers, men sannolikt vill de arbeta fram ett fungerande system innan de tar sig an den större influencermarknaden.

Redan idag finns det dock en hel del plattformar och verktyg för att söka fram relevanta influencers, men dessa måste förlita sig på tredjepartsdata, medan Facebook kan ta av sin egen data för att göra mer tillförlitliga sökningar. I nuläget får de influencers och innehållsskapare som är intresserade skapa sin egen portfolio där de uppger hur många följare de har, data om vilka som följer kontot samt några exempel på deras mest uppmärksammade innehåll. Baserat på detta kan marknadsförare sedan söka efter influencers med specifika målgrupper och sortera på både generella och industrispecifika parametrar såsom:
• Länder där influencern är populär
• Intressen
• Kön
• Utbildningshistorik
• Relationsstatus
• Livshändelser
• Boende

Resultatet ges i form av en lista där influencern får en procentbedömning av hur väl de passar in på de önskade sökparametrarna, procent av hur många av följarna de når, följarnas engagemang, antal följare med mera. På så sätt kan marknadsförarna kontakta relevanta influencers och utarbeta ett samarbete kring fortsatt innehåll. Det enda som Facebook i nuläget sätter stopp för är rent re-postande där influencern lägger upp material som företaget redan skapat. För att verktyget ska få användas krävs att influencern och företaget tillsammans skapar nytt material. Tanken med det är att målgruppen ska känna att innehållet är äkta, och inte företagets vanliga kommunikation.

Facebook tar under försöken ingen del av pengarna som influencern får, däremot ser de över hur ett sådant system skulle fungera. Det innebär att de både skulle få pengar för att förmedla kontakten, och för att visa annonsen, helt klart ett lönsamt upplägg!