Facebook ska utbilda en miljon människor och företagsägare inom EU

För att hjälpa människor och företagare inom EU att få den digitala kunskap som “de behöver för att öka sin tillväxt och skapa jobb”, lanserar Facebook programmet Facebook Community Boost EU. Programmet ska hjälpa företag att växa och öka människors digitala kunskap.

Interna siffror visar att 72 % av cheferna på små och medelstora företag runt om i världen tycker att digital kunskap en viktig faktor vid anställning. Dock säger nästan 40 % av européer att bristen på digital kunskap håller dem tillbaka. Detsamma gäller för personer som driver lokala företag; de behöver mer resurser och färdigheter. 35 % av små och medelstora företag på Facebook har byggt upp sin verksamhet direkt på plattformen.

Genom programmet som idag presenterats åtar sig Facebook att fram till 2020 utbilda en miljon människor och företagsägare inom EU. Vid slutet av 2018 kommer Facebook även ha öppnat tre nya community-hubbar i Spanien, Italien och Polen. Facebook investerar dessutom ytterligare 10 miljoner euro för utvecklingen av artificiell intelligens i Frankrike.

Facebook Community Boost EU kommer att erbjuda en rad olika aktiviteter för deltagarna, såsom personlig undervisning, e-kurser, Facebook Blueprint-undervisning och olika konferenser såsom SMB-evenemanget Boost Your Business vilket arrangerades i Stockholm i september 2017.

Att lyssna på och lära sig av små och medelstora företag har alltid varit viktigt för Facebook. Genom initiativet SMB-rådet som grundades i Sverige i maj 2017 vill Facebook bygga relationer med dessa företagare. Rådet är i regelbunden kontakt med Facebook för att dela de erfarenheter och utmaningar som kommer med att driva ett litet företag.