Facebook öppnar sin svarta låda för annonsörer

Facebook har beskyllts för att hålla mycket information hemlig, bland annat var annonsörernas kampanjer syns. Men nu gläntar de på locket och låter annonsörer veta var deras innehåll kan publiceras.
En annonsör som köper annonsplats på Facebook får inte alltid annonsen visad bara på Facebook, ibland kan annonserna hamna på andra plattformar genom Facebooks Audience Network. Även på Facebook har annonsörerna haft mycket lite insyn i var annonsen syns, eller i vilka sammanhang som företaget förekommer.
Läs även: Facebook och andra nätverk måste bli mer transparenta
Nu går Facebook annonsörerna till mötes och ger möjlighet att få en förhandsblick på var kampanjer kan komma att synas, såväl på vilka plattformar och appar, som sammanhang och artiklar. Märk väl att de bara säger var kampanjer kan komma att synas, Facebook förbehåller sig fortfarande rätten att avgöra exakta sammanhang som olika kampanjer syns.
De nya funktionerna är fortfarande i beta-testning men ser ännu lovande ut. En fullskalig utrullning av verktygen kommer under det närmaste året. Ett komplement kan sedan vara att i efterhand presentera var en kampanj faktiskt publicerades, för att kunna stämma av om för- och efterinformationen stämmer överens.
Enligt Michael Protti, Facebooks head of product marketing, kommer de nya verktygen att skapa en större transparens och hjälpa annonsörer att rikta sina annonser bättre. Det skapar även ett större förtroende för Facebook som annonskanal, eftersom annonsörer får större kontroll så att de inte syns i oönskade sammanhang. Tidigare var det endast möjligt att ge Facebook en lista över de appar och sammanhang de inte ville synas i, men det förutsätter att annonsören har omfattande insikt i vilka möjliga platser som kampanjen kan publiceras. Genom att vända på förhållandet blir det enklare att kontrollera så att varumärket inte associeras med fel innehåll.
Annonsörer kommer även få bättre kontroll över var deras videoinnehåll syns, som mitt-i-video annons, native eller i nyhetsflödet. Det gör att annonsörer i förlängningen kan välja ett videoformat som de tror passar deras målgrupp bättre, och kan därför ge såväl bättre resultat för annonsören som locka fler annonsörer till Facebook.
Att Facebook öppnar sin svarta låda är något som länge efterfrågats, och i vissa fall har stora mediebyråer avrått företag från att annonsera på Facebook till följd av den låga graden av kontroll. Med ökad kontroll kan nu Facebook återvinna en del förtroende, även om det fortfarande finns frågor kring transparens och öppenhet när det gäller det stora sociala nätverket.