Facebook och YouTube har liknande räckvidd för video i Sverige

I en rapport från MMS framkommer det att Facebooks och YouTubes räckvidd för rörlig bild är ungefär desamma, däremot finns det skillnader i hur länge användarna ser på rörlig bild i de respektive kanalerna. Övriga sociala kanaler ligger betydligt lägre räckvidden.

Tittandet på rörlig bild på nätet har ökat kraftigt de senaste åren. Tidigare var YouTube det självklara valet för många, men Facebook har jobbat hårt för att ta marknadsandelar och positionera sig som en relevant distributör av video för användarna, något som nu verkat ge resultat. Där YouTube har en räckvidd på 43 % ligger Facebook nu hack i häl med 42 %. Dock ligger YouTube fortfarande före i fråga om hur länge användarna tittar, med i snitt 25 minuter per person och dag.

På tredjeplats kommer sedan Instagram med en räckvidd på 28 % och därefter Snapchat med 20 % räckvidd vad gäller rörlig bild. Bland personerna under 20 år är dock räckvidden i just dessa kanaler betydligt högre, och både Instagram och Snapchat når ut till fler unga med rörlig bild än vad Facebook gör.

Twitter ligger, trots sina stora satsningar på livestreaming och exklusivt innehåll enbart på 4 % räckvidd med sitt rörliga innehåll. Frågan är om detta enbart är ett svenskt fenomen, då Twitter huvudsakligen skrivit sändningsavtal med amerikanska sportkanaler som sannolikt inte lockar svenska tittare på samma sätt som amerikanska.

Mer information finns i rapporten Trend &Tema 2017:4 som ges ut av MMS. Resultaten i rapporten bygger på 3.000 telefonintervjuer som undersökningsföretaget Ipsos genomfört bland svenskar i åldrarna 9-99 år under oktober-december 2017.