Vi har stängt från 1 april 2020

Internetjättar blir branschpartners till SMIF

I höstas öppnade branschorganisationen Svenska Marknadsundersökningsföretag (SMIF) upp för den nya medlemstypen Branschpartner, och nu står det klart att både Facebook och Google Sverige tar plats som medlemmar för att aktivt ta del i utvecklingsarbetet.

Undersökningsbranschen undergår just nu, liksom flera andra branscher, stora förändringar. Med tillgång till mer data, avancerade analyser och en kraftig digitalisering sker en glidning inom branschen, och branschens aktörer måste hänga med i denna utveckling.

Branschorganisationen Svenska Marknadsundersökningsföretag (SMIF) har de senaste året sett stora förändringar i undersökningsbranschen. ”Vi har sett en ökad digitalisering, som fört med sig nya sätt att genomföra undersökningar, och ett stort tillskott av nya aktörer och nya arbetssätt på en marknad som tidigare varit mycket traditionell” säger SMIFs styrelseordförande Karin Nelsson. Hon fortsätter ”Detta ställer givetvis krav på organisationen som ska företräda branschen, och vi har de senaste åren gjort ett flertal förändringar för att hänga med i denna utveckling.”

Senast i höstas gjorde SMIF en ändring i stadgarna som innebar att organisationen nu även välkomnar företag som inte jobbar med marknadsundersökningar, men som har ett intresse för god kvalitet och hög etik i branschen. ”Denna nya medlemsform heter Branschpartner, och möjliggör för oss att skapa samarbeten som hjälper oss att anpassa oss till de nya förutsättningarna i branschen. Vi är därför otroligt glada över att få två så viktiga och kunniga aktörer som Facebook och Google Sverige som branschpartners, något som kommer göra det möjligt att på ett helt nytt sätt föra diskussioner samt förstå och kunna möta de krav som ställs på våra medlemmar.” säger Mattias Strandberg, generalsekreterare på SMIF.

På Facebook ser man stora möjligheter med det nya medlemskapet. Martin Hehrne, researchchef på Facebook Norden, menar att ”Vi är glada att vi kan bidra med våra insikter och expertis till branschen för att ytterligare bygga förståelse kring de möjligheter som undersökningar i en digital värld kan ge. Genom korrekta mätningar och analyser kan företag och organisationer utforma en stark grund för skapandet av relevant kommunikation med sina kunder.”

Branschparterskapet innebär att aktörer kan stötta branschens arbete genom deltagande i exempelvis arbetsgrupper och utbildningar. De kan däremot inte inneha några förtroendeposter och har ej heller rösträtt i organisationen.

Om SMIF
Svenska Marknadsundersökningsföretagen är en branschorganisation för de företag som jobbar med marknadsundersökningar. Föreningen arbetar med såväl utbildning och kvalitetsfrågor, som att stötta branschens aktörer genom deltagande i samhällsdebatten, kontakt med myndigheter och internationella organisationer samt skapa tillfällen för nätverkande och kunskapsutbyte.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Strandberg, Generalsekreterare SMIF, mattias@smif.se, tfn: 070-445 17 29
Karin Nelsson, Styrelseordförande SMIF, karin@inizio.se, tfn: 070-221 39 94

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.