Facebook och andra nätverk måste bli mer transparenta

Att moderera ett så stort nätverk som Facebook är inte lätt, men nu höjs allt fler röster för att Facebook måste bli mer öppna med vad som är okej och inte, samt hur reglerna efterföljs.
Det finns massor med innehåll på Facebook som upprör och kan uppfattas som både kränkande och direkt hotfullt. Men Facebook måste ta hänsyn till flera olika intressen när de modererar sitt nätverk. Såväl användarnas och annonsörernas åsikter som civila rättsorganisationer och lagar påverkar de beslut som fattas.
För civila myndigheter måste regelverk beslutas av i domstol, och ofta kommer ett flertal motioner och åsikter om hur ett förslag bör ändras för att godkännas av samhället. Däremot finns det inget uttryckligt lagrum för hur innehåll online ska hanteras eller modereras, och Facebook har därför fattat beslut om sina principer allt eftersom, och så gott som alltid bakom stängda dörrar.
Konsekvensen av detta har blivit att det är svårt för användarna att förstå varför deras konto plötsligt stängts av, eller varför ett inlägg tagits bort medan ett annat fått vara kvar. Nyligen publicerade The Guardian en över 1000 sidor lång presentation som delvis beskriver Facebooks interna regler, samt syftar till att utbilda moderatorerna i hur innehåll ska bedömas. Här kan du se en kort film som förklarar hur Facebooks regler fungerar:

Reglerna kan i vissa fall verka luddiga och upp till individuell bedömning, medan de i andra fall är väldigt tydliga. Det är exempelvis inte ok att rikta direkta hot mot president Trump , men det är helt ok att instruera i hur man ska skada kvinnor. Samtidigt har de exempelvis tvingats ändra sina regler kring nakna barn efter att den berömda bilden av Kim Phuc som flyr från napalmbombningar i Vietnam tagits ner. Däremot är kvinnliga bröstvårtor fortfarande förbjudna medan manliga bröstvårtor går bra.
Organisationer som Ranking Digital Rights, Article 19 och OnlineCensorship.org har länge arbetat för ökad insyn i processerna. Nu höjs allt fler röster för att Facebook och andra sociala nätverk behöver bli mer transparenta i hur modereringsprocessen går till, samt hur de regler som styr modereringen fastställs. FN-organet UNESCO har till och med menat att det är ett hot mot yttrandefriheten att denna typ av regler bestäms bakom stängda dörrar.
I takt med att vi lever allt mer i en digital värld är det viktigt att det skapar lagar och regler för hur vårt samhälle på nätet ska se ut. Det är en fråga som är viktig ur flera olika perspektiv, men i grunden handlar det om hur vi som människor ska bete oss mot varandra i den digitala såväl som den fysiska världen.