Är du Facebook Nordens nya medarbetare?

Martin Hehrne som är Measurement Lead på Facebook Norden berättar här om deras behov av att anställa en ny medarbetare som ska hjälpa annonsörer med sin expertis inom attributionsmodeller och konvertering. Så uppdatera din CV och skicka den till Facebook för att söka jobbet.
“Vi ser en allt större efterfrågan från annonsörer att bättre kunna förstå konsumentens väg till köp online, eller för den delen i butik. Vad är det som påverkar vad konsumenten köper och vad har de blivit exponerade för på vägen dit? I och med att medielandskapet blivit alltmer komplext sitter många annonsörer fast i modeller som inte längre är aktuella. Vi på Facebook vill hjälpa annonsörer att ta nästa steg” säger Martin Hehrne, Measurement Lead på Facebook Norden,
“Det är just därför vi nu ska ytterligare förstärka vår expertis kring detta område genom att rekrytera en specialist inom attributionsmodeller och konvertering. Rollen har dels inslag av den tekniska förståelsen för onlinemätning men kräver även en analytisk förmåga för att kunna förstå den data som samlas in och förmedla en agerbar insikt,” fortsätter Martin.
Om du är den person Facebook söker vill de höra ifrån dig. Klicka på denna länk och ta kontakt med dem.