Facebook liknas vid heroin i ny studie

I en nyligen publicerad studie framkommer det att storanvändare av Facebook gör samma dåliga beslut som en person som är beroende av droger.

Det är forskare på Michigan State University som håller på att utforska hur det är att vara beroende av sociala medier. Deras rapport visar att personer som är storanvändare av sociala medier uppvisar samma beteende som en person som är beroende av kokain eller heroin. Deltagarna i studien fick genomföra det så kallade Iowa Gambling Task (IGT), ett undersökningsverktyg som bedömer nedsatt beslutsförmåga.

Vi vet redan att sociala medier ändrar mänskligt beteende, men vi vet inte hur mycket. För dig som är intresserad kan du läsa mer här.