Facebook lanserar nya verktyg inför Europaparlamentsvalen

Inför Europaparlamentsvalen i maj genomför Facebook stora ändringar kring hur politisk annonsering och innehåll ska visas.

Några av de verktyg som kommer att underlätta för att behålla valens integritet inkluderar:

  • Förhindra utländsk inblandning i samband med onlineannonsering
  • Ökad transparens kring alla former av politisk och syftesdriven annonsering

Några av sätten man planerar att öka transparensen är att användare som inte är verifierade inte kommer att kunna annonsera om valet. Dessutom kommer alla politiska annonseringar vara tydligt märkta med ett ”Betalat för av…” högst upp på annonsen. Utöver detta har Facebook ett nytt verktyg i form av ett annonsbibliotek där alla annonser som betecknas som politiska kommer att bevaras i sju år.

Här kan du läsa mer.