Facebook lanserar nya mätverktyg, och skrotar samtidigt Atlas

För fyra år sedan köpte Facebook mätplattformen Atlas från Microsoft. Nu har de till fullo integrerat Atlas funktioner i sina befintliga produkter, och lanserar samtidigt en ny serie mätverktyg fokuserade på räckvidd och genomslag.
Plattformen Atlas var såväl en annonsserver som ett system för att mäta annonsers effekt. Redan i september flyttades all Atlaspersonal till Facebooks mätdivision och i november släcktes annonsservern ner. Nu sker det sista steget där alla kvarvarande Atlasanvändare flyttas till Facebooks Business Manager verktyg.
I samband med det lanserar de även sina nya avancerade mätverktyg för att kunna mäta annonsers räckvidd och genomslagskraft även utanför Facebook. Detta indikerar att Facebook nu försöker skapa sin egen fullskaliga mätplattform för att konkurrera med Google Analytics 360 och Adobe Analytics.
Genom satsningen hoppas Facebook kunna göra sofistikerade mätningar tillgängliga för en större grupp marknadsförare och analytiker. Målet är låg kostnad och ett enkelt användande som ändå ger kraftfulla och användbara data. De vill även förbättra cross-device tracking som blivit ett allt större problem för marknadsförare när användare rör sig mellan flera olika apparater.
Läs även: Facebooks videovisningar är 94% lägre än tidigare trott
Frågan är om Facebook kommer lyckas ta någon större marknadsandel från Google och Adobe. Det hela handlar ju i slutändan om trovärdighet, kan du som marknadsförare lita på ett företag som både säljer dig annonser, och samtidigt rapporterar om hur annonser som sålts av andra företag presterar? Facebook har ju flera gånger varit i blåsväder kring just falska mätetal.