Facebook kan stänga av företag som inte håller vad de lovar

Om du köpt en produkt efter att du klickat på en annons på Facebook så inför nu Facebook möjligheten att recensera köpet. Om många är missnöjda med köpet kan företaget se sina annonser få minskad spridning, och i värsta fall stängs annonseringsmöjligheten av helt.

Funktionen kräver att Facebook kan identifiera om du genomfört ett köp efter att ha klickat på en annons, men om de kan göra det kommer du att få besvara en kort enkät om hur du upplevde köpet. Facebook är framför allt intresserade att veta om konsumenterna är missnöjda med leveranstider, produktkvalitet eller kundservice. Om många framför klagomål kommer Facebook att vidarebefordra detta till annonsören, och försöka identifiera vilka problem som konsumenterna upplever.

Om företaget inte åtgärdar de identifierade problemen kommer Facebook däremot att börja strypa spridningen av annonserna, och i värsta fall kan en annonsör helt stängas av från plattformen. Det handlar alltså inte om bluffannonser utan om företag som inte lever upp till kundernas förväntningar.

Facebook måste dock se upp, det är nämligen vanligare att människor lämnar recensioner när de är missnöjda än när de är nöjda. De riskerar därför att få en missvisande bild av kundernas upplevelser, och kan därmed råka införa sanktioner mot företag där en majoritet av kunderna är nöjda men inte lämnar recensioner. Men kan de bara hantera det problemet är det ett lovvärt initiativ som inte är helt olikt många andra verksamheter såsom Uber och AirBnb där recensioner spelar en mycket viktig roll. Frågan är om företagen i framtiden även kommer få bedöma kunderna, och därmed begränsa kundernas möjlighet att interagera med företag och inte bara tvärtom.