Facebook kämpar med att behålla tonåringarna

Forrester Research har frågat 4.517 tonåringar, i åldrarna 12 till 17 år, om deras användning av sociala medier och nästan hälften sa att de använde Facebook mer idag än för ett år sedan.

Om man läser mellan raderna i undersökningen förstår man snabbt att det är smartphone-användningen som ökat och därför också ökningen av Facebook.

Bara förra året i oktober gick Facebook ut i ett pressmeddelande att antalet tonåringar som använder Facebook har minskat. Andra undersökningsföretag som Pew Research Center höll med och målade en bild av att Facebook börjat tappa sin primära målgrupp.

Enligt Nate Elliot som författat Forresters rapport har dessa pressmeddelanden skapat onödig oro bland marknadsförare och annonsörer. Facebook har nu kämpat hårt för att få tillbaka sina tonåringar och lanserat bland annat Slingshot som är en kopia av den mycket populära app:en Snapchat.

Vissa yngre målgrupper kommer aldrig igen tycka att Facebook är cool. Anledningen är för att vi vuxna numera huserar i nätverket med bilder på våra sommarhus och fikapauser. Ungdomar som vill hålla sig borta från vuxna kommer att skapa egna nätverk. Dock finner studien att flera ungdomar känner sig tvungna att även gå med i Facebook eftersom föräldrar, släktingar och andra vänner är där. Facebooks storlek och satsning på mobilt är helt enkelt räddningen för att behålla de yngre målgrupperna.