Facebook hjälper annonsörer att värdera sina kunder bättre

Facebook har insett att målet med en kampanj inte är klick eller konvertering, utan omsättning och vinst. Därför lanserar de nu två nya verktyg för att bättre kunna beräkna resultatet av en kampanj och värdet av olika användare.
De två nya verktygen heter Value Optimization targeting och Value-based Lookalike Audiences. Istället för att uppskatta hur lyckad en kampanj är genom att mäta intryck, klick och konverteringar, använder sig de nya mätvärdena av Facebook Pixel. Denna pixel följer användaren tillbaka till annonsörens sida och registrerar hur mycket användaren handlar för. Baserat på det beräknas sedan hur mycket användaren handlar av annonsören under en vecka, och denna data ligger sedan till grund för hur värdefull användaren är.
Data om hur värdefulla olika användare är används i nästa led för att justera budgivningen så att kundens värde tas med i beräkningen och annonsörens kampanj syns för mer värdefulla användare.
Den andra delen av Facebooks värdebaserade mätningar är deras Lookalike Audiences. Precis som det låter utgår Facebook från data om vilka användare som är mest värdefulla, och hittar liknande användare för att hitta nya grupper att rikta kampanjer mot. Helt enkelt vanlig tvillingmodulering, fast med nya data i grunden.
Detta nya sätt att värdera olika användare ser vid första anblick mycket lovande ut, men det hänger till stor del på hur väl Facebook lyckas uppskatta kundens värde över en sju-dagars period. Förhoppningsvis kombinerar de denna data med flera andra typer av data, exempelvis information om väder samt en så enkel sak som när folk får tillbaka på skatten. Annars finns det risk för att användarna över- eller undervärderas, till annonsörens stora förtret.
Båda uppdateringarna lanserades idag, och kommer successivt att rullas ut över hela världen de kommande månaderna. Du hittar dem i ditt Ads Manager eller Business Manager konto.