Facebook har räknat tokfel

Facebook har erkänt att man räknat tokfel när det gäller den genomsnittliga tiden för videovisningar man levererat till annonsörer.

Felet har resulterat i att snitt-tiden videovisningarna varit på tok för höga, med 60 till 80 procent.

Enligt Facebook är nu felet korrigerat och det ska inte ha medfört högre kostnader för de drabbade annonsörerna.

Det är tittartiden för varje klipp som överskattats då man räknat in de visningar som varat under tre sekunder.

Läs mer här