Facebook fortsätter satsa på sökannonser

Redan i december förra året började Facebook testa sökannonser. Nu får ännu fler annonsörer möjlighet att testa det nya annonsformat.

Initialt var det endast ett fåtal marknader som hade möjligheten att testa sökannonser. Troligtvis var det en lyckad satsning då Facebook nu väljer att utöka.

Vilka har då möjligheten att testa sökannonserna? Det är fortfarande en begränsad andel annonsörer som har tillgång till dem, för närvarande inom retail, motor och e-handel.

Precis som vanliga annonser i flödet på Facebook har sökannonser texten Sponsrad ovanför. Annonsörer kan välja mellan bilder eller carouselformat.

Det finns ännu inte möjlighet att nå specifika användare utifrån vilka sökord de har använt. Annonsen visas däremot när användarna söker på ämnen som relaterat till sökorden/sökfrasen.