Facebook fokus på ungas osäkerhet möter stor kritik

Facebooks team i Australien har genomfört en undersökning på den enorma mängd data som finns på plattformen, och kan baserat på den avgöra en persons känslomässiga status. Informationen kan sedan användas för att rikta reklam mot emotionellt sårbara personer, något som skapat en protestvåg över världen.
Teamet ville förstå användarnas känslomässiga nivå bättre och undersökte därför vad de skrev och när under veckan de skrev det. Resultatet var en möjlighet att kategorisera personer så unga som 14 år i olika kategorier, och det är dessa kategorier som nu mötts av kritik. Facebook kan nämligen klura ut när en person känner sig ”besegrad”, ”överväldigad”, ”orolig”, ”stressad”, ”nervös” eller ”löjlig” samt en stor mängd andra känslor. De kan dessutom förutspå när en person kommer att känna dessa, baserat på data om när användarna skriver vilka typer av inlägg.
Den här informationen om användarna känslor kan sedan användas av annonsörer för att bättre nå vissa typer av målgrupper. Det betyder att ungdomar som är missnöjda med sitt utseende kan få reklam om bantningskurer och skönhetsoperationer. Eller att personer som känner sig stressade kan få reklam om semestrar och spa-helger.
Facebook tillbakavisar dessa uppgifter och menar att deras process för att genomföra undersökningar inte följts i det här fallet. ”Analysen som gjordes av en australiensisk forskare syftade till att hjälpa marknadsförare att bättre förstå hur människor uttrycker sig på Facebook. Det har aldrig använts för att rikta annonser och var baserat på data som var anonym och aggregerad” skriver Facebook i ett pressmeddelande.
Men nu har de redan gläntat på locket till Pandoras box, och trots att avsikten aldrig var att rikta annonser baserat på känslor så är frågan hur länge de kan låta bli. Flera undersökningar det senaste året har visat på just effekten av känslor i reklamsammanhang. Så även om det skulle vara djupt oetiskt är frågan om Facebook verkligen kommer kunna låta den här guldådern ligga helt obrukad särskilt länge.