Facebook flyttar din budget till kampanjnivå

Facebook flyttar budget till kampanjnivån för annonskonton start i september. Den här förändringen är en del av en större plan för att hjälpa annonsörer att mer effektivt spendera sin budget.

Här är förändringarna:

  • Du kan ange en huvudkampanjbudget för alla dina Ad Set och Facebook kommer att fördela den budgeten automatiskt och kontinuerligt i realtid till dina bäst fungerande Ad Set.
  • Efter september kan du fortfarande kontrollera kostnaden på Ad Set-nivå genom att använda maxgränser för Ad Set. Om du anger en minimigräns kommer Facebook att sträva efter att spendera det beloppet. Om du anger en maxgräns kommer Facebook inte att överskrida det beloppet.
  • För att förstå hur optimering av kampanjbudget fördelar din budget, lägg märke till det totala antalet optimeringshändelser för din kampanj och den genomsnittliga kostnaden per optimeringshändelse på kampanjnivå, istället för varje Ad Set.

Här kan du läsa mer från Facebook om kampanjbudget.