Facebook flörtar med lokaltidningarna

Efter att Facebook i januari ändrade algoritmerna för sitt nyhetsflöde har nyhetsbyråerna sett sina siffror minska. Nu kopplar Facebook därför på charmen och pumpar in 3 miljarder dollar för att hjälpa 10-15 amerikanska lokaltidningar att bättre nå ut i digitala kanaler.

Många nyhetsbyråer och tidningar har sett Facebook som en viktig del av sin inkommande trafik. Men genom de nya algoritmerna krävs att innehållet uppmuntrar till interaktion mellan människor och driver engagemang hos Facebooks användare. Det är inget som görs i en handvändning, framför allt inte om du är en liten aktör.

Därför inför Facebook nu ett coaching-program där lokala storstadstidningar såsom Boston Globe, The Chicago Tribune och The Dallas Morning Star ska få coachinghjälp från experter inom digital marknadsföring. Fokus ligger inte heller enbart på att nå ut via Facebook, utan att överlag skapa bra trafik till tidningen via digitala kanaler. Den enda motprestation som Facebook ställer är att tidningarna som deltar delar med sig av sina erfarenheter.

Sedan länge har Facebook väl upparbetade relationer med de stora nyhetsbyråerna såsom Reuters, Washington Post och The Economist. Dock bedöms dessa ha egen expertis kring digital marknadsföring, och Facebook vill därför göra en riktad insats mot de tidningar som inte har samma möjligheter.

Campbell Brown som är Facebooks ansvarige för journalistprojektet menar att det hela är en stor satsning från Facebooks sida. Tidigare fanns det enbart en person anställd för att jobba med lokala nyhetsbyråer. Idag är det en av Facebooks största partnerskap.

Facebook har på senare tid börjat agera tydligare för att få fram lokala nyheter, och även här i Sverige kommer mer nyheter av såväl nationell som lokal art att synas mer i nyhetsflödet. Tanken är nämligen att nyheter som berör närområdet engagerar människor mer än nyheter som saker som sker långt bort. Antagandet får stöd av forskningen som länge studerat människors engagemang kring exempelvis katastrofer och lidande beroende på hur långt bort de sker.