Vi har stängt från 1 april 2020

Facebook flaggar falska nyheter

Financial Times rapporterar att Facebook nu lanserar ett filter som skall fånga upp falska nyheter i Tyskland. De har varit bland de som har varit hårdast i sin kritik mot Facebook. Tyska myndigheter har uttryckt en stor oro kring spridningen av falska nyheter i det sociala nätverket.
Filtret som Facebook har utvecklat befinner sig än så länge på teststadiet och bygger på att användarna får rapportera in misstänkta artiklar. Dessa kontrolleras sedan av Berlinbaserade organisationen Correctiv. De artiklar som man anser vara falska kommer sedan att förses med en märkning och en varningstext. Facebook är noga med att understryka att filtret är ett test för att få bukt med problemet med falska nyheter.

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.