Facebook får maxböter i ny fransk dom

Facebook fälls för brott mot sex av Frankrikes integritetslagar av franska dataskyddsmyndigheten CNIL, och döms till maxböter.
Enligt domen ska Facebook bland annat ha spårat sina användare även utanför sajten för att sedan kunna använda informationen i reklamsammanhang. Detta skedde dessutom utan användarnas godkännande, och CNIL betraktar det därför som ett allvarligt integritetsbrott.
Det var efter att Facebook ändrade sitt användaravtal 2015 som den franska myndigheten påbörjade sin utredning. Samtidigt började även myndigheter i Tyskland, Belgien, Nederländerna och Spanien utreda bolagets agerande, men där har det ännu inte gått till domstol.
Lyckligtvis för Facebook är dock bötesbeloppet mycket lågt, maxbeloppet för integritetsbrott i Frankrike ligger på 150.000 euro, motsvarande ca 1,4 miljoner kronor. Det är ungefär vad Facebook tjänade på 25 minuter förra året, men domen är en tydlig markering mot deras agerande. Om Facebook inte gör nödvändiga ändringar kommer den nya GDPR-lagen om ett år att göra straffet betydligt mer kännbart. Då skulle nämligen 4 % av den globala omsättningen kunna bli straffet, ett belopp som skulle uppgå till ca 1,1 miljarder dollar.
Domen kan förhoppningsvis även öppna upp ögonen för andra företag som på liknande sätt försöker spåra användare i syfte att kunna rikta reklam till dem. Att göra det kan visserligen ge användaren en mer personlig upplevelse och få mer relevant reklam. Men utan att ha användarens tillstånd kan det onekligen ses som ett integritetsbrott, ett brott där straffet som sagt inom ett år kan komma att bli mycket kännbart.