Facebook dödar Flash

Att tiden för Flash var kommen visste nog flera av oss. Facebook har för ett tag sedan valt att lägga ned Flash för video och nu är det klart att Flash är borta för gott.

För att visa video på Facebook använder man nu istället HTML5 vilket inte bara är avsevärt säkrare utan även mycket mer mät- och analysvänligt. Med HMTL5 kan man se hur besökaren interagerar med videoklippet utan att behöva strula med att implementera mäthändelser.

Här är en häftig sida som visar alla mätpunkter som kommer med HTML5.

Men Flash är inte helt borta från Facebook eftersom många spel fortfarande är beroende av den plattformen.

Tillsammans med Youtube är Facebook en av de två ledande plattformarna som omfamnar HTML5.