Facebook berättar om sin satsning på analys och mätning i Norden

Martin Hehrne, researchchef på Facebook i Norden

Eftersom konsumenter spenderar allt mer tid i digitala kanaler finns det ett stort intresse hos annonsörer och mediebyråer att nå användarna där. Här berättar Martin Hehrne, som är  researchchef på Facebook i Norden, om deras satsning på analys och mätning som bland annat ska leda till närmare relationer med mediebyråerna.

Läs också: Här är platsannons för Facebook Norden

För att säkerställa att partners får möjlighet och utbildning i att använda Facebooks verktyg på ett optimalt sätt utökar företaget sitt Marketing Science Team i Norden.

Berätta mer om ert team och hur ni stärker upp?
– Vi stärker upp våra möjligheter till att bygga närmare relationer med mediebyråer, utveckla samarbeten samt arbeta med olika dataintegrationer, och utökar därför vårt team. Facebook befinner sig i en spännande fas där mer och mer av arbetet går mot automatiserade processer. Att presentera lösningar som leder till bättre marknadsföring är givetvis prioriterat, säger Martin Hehrne, researchchef på Facebook i Norden.

Facebook har även en ambition om att ta en tydligare roll i att driva utvecklingen av mätning och research vilket lyftes i det heldagsseminarium som arrangerades i mitten av september. Under seminariet lyftes det fram hur viktigt det är att marknadsföring är baserad på data, analys och insikter.

Hur kom det sig att ni organiserade ett seminarium om; marknadsföring baserad på data, analys och insikter?
– Bakgrunden till att vi tog initiativet till att ordna ett seminarium, som genomfördes både i Stockholm och Oslo, var att vi såg ett stort behov av att bättre förstå hur man mäter i en cross-device-värld, där det idag fortfarande är för mycket fokus på cookies, istället för den enda gemensamma nämnaren som finns.

I Sverige har Facebook miljontals användare och har således en av de bästa förutsättningarna för att kunna mäta över olika digitala plattformar. Facebooks data ger intressanta insikter om hur fel det kan bli om man som marknadsförare fokuserar för mycket på cookies, och inte på människor.

– Vi ser i våra mätningar att cookiebaserade lösningar överskattar räckvidden med 58 procent samtidigt som frekvensen underskattas med 135 procent. Detta innebär att du som annonsör tror att du nått en större målgrupp än du faktiskt har, och samtidigt har du visat samma annons om och om igen för samma person, utan att du egentligen vet om det. Detta är givetvis ett problem både för annonsören såväl som för användaren.

En annan aspekt i att kunna mäta marknadsföringsinsatserna är att förstå effekten. Det finns många metoder för att mäta effekt idag där olika aktörer erbjuder olika lösningar, exempelvis att titta på CTR, CPM eller Viewability. Många låter dessa mått vara likställt med effekten av kommunikationen.

Hur ser ni på mätningar av effekten?
Det sättet vi ser på att mäta effekt är att kunna påvisa affärsnytta. Vi ser att flera annonsörer och aktörer fokuserar på mått som faktiskt inte sätter dessa i samband med affärsnyttan. Ett av det mest tydliga exemplet på detta är att det inte finns något samband mellan en hög CTR (click rate) och ROI (return on investment), enligt studier från Nielsen. Vi på Facebook anser att en annonsör ska säkerställa att man mäter människor och inte cookies när man utvärderar sin kommunikation, samt fokusera på mått som faktiskt har en bevisad affärsnytta.