Facebook begränsar marknadsförarnas tillgång till data

Efter bara ett år stängdes Facebooks API för Audience Insight ner, vilket gör att marknadsförare som vill ha data att basera sina kampanjer på nu får denna data direkt från Facebook, istället för genom en tredjehandpart. Många undrar om det går att lita på att Facebook kommer tillhandahålla ärliga siffror, mot bakgrund av tidigare missar.
Facebook har i tysthet stängt ner sitt Audience Insight API, som tidigare dammsög den sociala plattformen för att hitta data som ålder, kön, utbildningsnivå, jobbtitel, hobbies, familjestorlek inkomst och geografisk plats. All denna data fanns att tillgå genom ett API, men nu blir marknadsförare överflyttade till Facebook Audience Insight istället, där Facebook har kontroll över den data som delas ut.
Audience Insight API lanserades för drygt ett år sedan, i samband med Cannes Lions 2016, men stängs alltså redan nu ner. Vissa menar att det gör att Facebook enklare kan neka tillgång till data för vissa aktörer, något som exempelvis hade kunnat försvåra Rysslands försök att påverka det amerikanska presidentvalet med hjälp av data från Facebook. Andra menar att det nu blir ännu svårare att lite på siffrorna, eftersom de nu går genom Facebook själva.
Enligt exempelvis Coutney Blount, chef på The Media Kitchen, går detta agerande emot den kommunikation kring ökad transparens som Facebook drivit den senaste tiden. Däremot arbetar Facebook redan med 24 olika tredjepartsaktörer som kontinuerligt kontrollerar de siffror som Facebook levererar, för att se till att de stämmer överens med verkligheten.
En annan anledning är givetvis frågan om intäkter. Nu när Facebook håller på att maxa ut mängden tillgängliga reklamplatser i nyhetsflödet behöver de nya inkomstkällor. Med tanke på att de sitter på en av världens största datakällor är det därför inte ett långt steg i tanken för dem att börja ta betalt för denna data. Men för att kunna ta betalt måste de först se till att denna data inte läcker ut någon annanstans. Många klienter befarar nu att Facebook kommer att höja priserna, eller ta betalt för Audience Insight som en tilläggstjänst. Det skulle även kunna skära bort reklambyråerna ytterligare om Facebook genom att tillhandahålla data skapar en direktkontakt med annonsörerna.
För de flesta innebär det dock att de nu får mer data att arbeta med, eftersom mer data nu blir tillgänglig i Facebooks vanliga miljö för annonsörer. De avser även kunna experimentera ytterligare med vilken data de tillhandahåller, och hur den presenteras, allt för att göra det enklare för annonsörer och byråer att snabbt få tillgång till relevant information.