Facebook är fortfarande tonåringarnas favorit

Nästan alla tonåringar (92 procent) i en studie säger att de besöker Facebook minst en gång per dag.

Det har länge sagts att Facebook har tappat tonåringar (13-17 år) till förmån för andra plattformar som Instagram, Snapchat och fler. Pew Research Center visar i sin studie att det är fel. Tonåringarna använder fortfarande Facebook som sin bas online.

En femtedel av tonåringarna säger att de är nästa alltid online och hälften är det flera gånger per dag. Att kalla dem för den uppkopplade generationen är med andra ord ingen överdrift.

> Läs mer om studien här