Facebook anses samla känsliga personuppgifter utan tydligt samtycke

Med bara en vecka kvar innan GDPR ersätter PUL får nu Facebook svidande kritik för sin hantering av känsliga personuppgifter. Enligt den social mediejätten är dessa uppgifter dock inte att klassa som personuppgifter, och menar därför att de inte gör något fel i att hantera dem.

När GDPR om bara en vecka träder i kraft kommer individens kontroll över sina personuppgifter att stärkas. Lagen är dessutom extra tydlig vad gäller hanteringen av så kallade känsliga uppgifter. Till känsliga uppgifter hör bland annat religiös eller politisk åsikt samt sexualitet. Alla dessa parametrar kan Facebook dock luska ut genom dina aktiviteter såväl på plattformen som på andra ställen på nätet där Facebooks pixlar, gilla-knappar och cookies finns. Informationen används sedan för att leverera riktad reklam, delvis baserat på just dina politiska, sexuella eller religiösa preferenser.

Facebook själva menar dock att dessa uppgifter inte säger något om hur du är, utan bara vad som går att utläsa av vad du gillar. Det argumentet köper dock inte jurister och forskare på integritets och dataskyddsfrågor, som menar att Facebook lär åka på kraftiga böter om de inte omgående ändrar sin strategi.

Facebook har redan kritiserats för att ha en fientlig inställning till integritetsfrågor, och för att deras egentliga verksamhet inte alls har att göra med sociala medier, utan är en väl utvecklad och mycket lönsam mikro-annonseringsplattform. Detta uttalande stöds av det faktum att användare inte kan välja att använda tjänsten utan att Facebook får använda all data för annonsering. Enligt GDPR-experter är detta ett tydligt brott mot lagen, då du som användare ska kunna säga nej till viss hantering av personuppgifter utan att nekas tillgång till tjänsten. I Facebooks fall är det tydligt att det skulle gå utmärkt att använda sig av den sociala plattformen utan att behöva dela med sig av personuppgifter i annonseringssyften.

Vad Facebook skulle behöva göra är dels att be alla användare om samtycke att få behandla dessa känsliga personuppgifter, och dels göra det möjligt att begränsa vilken tillgång Facebook får till användardata i annonseringssyften. Som läget är idag har användarna bara valet att gå med på datainsamlingen eller radera sitt konto på Facebook ”ett icke-val” menar bedömare.

Det hela lär med största sannolikhet avgöras i rätten, och sannolikt är det ett stort antal personer som just nu håller på att förbereda sin anmälan mot Facebook, för att lämna den till sitt dataskyddsombud direkt den 25/5. Enligt Paul Bernal, föreläsare i juridik vid University of East Anglia är dock frågan om lagstiftarna vågar vara så tuffa mot Facebook som han anser att de borde vara. Vi får med andra ord avvakta och se, men frågan är troligtvis långt ifrån utredd.