Facebook agerar mot fejkade live-videor

Facebook har agerat hårt för att bli stället där människor sänder videor live. Därför tar de nu hårdare tag mot fejkade livevideor, loopade bilder och animationer.
Att streama live har länge varit en domän som Twitch har ägt, men den senaste tiden har Facebook agerat kraftigt för att bli plattformen dit användare vänder sig både för att sända och se livestreaming. Därför vill de nu förhindra att begreppet urvattnas genom sändningar som inte är att betrakta som live. Det hela sker genom en uppdatering av deras policy kring livestreaming, som numera lyder: ”Använd inte APIn för att publicera bara bilder (ex. publicera inte statiska, animerade, eller loopade bilder), eller för att livestreama omröstningar associerade med orörliga eller omgivande sändningar”.
För de livesändningar som bryter mot den nya policyn kommer konsekvenserna initialt bli att de hamnar längre ner i nyhetsflödet. För upprepade brott mot policyn kan möjligheten att livestreama helt komma att stängas av.
Beslutet fattades efter att Facebook frågat användarna vad de tycker om olika typer av livesändningar. Resultatet visar att det är det oväntade och oförutsägbara elementet i livesändningar som gör det intressant att titta. En omröstning eller loopad bild saknar helt detta och klassa därför inte längre som en livesändning.
Det betyder att vissa nedräkningar som sker live i nuläget inte klassas som fejk. Men på sikt kan även de inrymmas under den nya policyn om användarna inte tycker det är tillräckligt intressant. Det hela handlar helt enkelt om att hålla kvar användarna så länge som möjligt, eftersom det samtidigt ökar exponeringen för annonser som i förlängningen ger mer intäkter till Facebook. Cyniskt kan tyckas, men Facebook är ett vinstdrivande företag som i stark konkurrens med andra sociala plattformar försöker locka till sig så många användare som möjligt och hålla dem kvar så lång tid som möjligt.