Få svenska beslutsfattare tror att de påverkas av GDPR

Färre än hälften av de svenska beslutsfattarna tror att de påverkas av den nya dataskyddsförordningen, GDPR och bara en tredjedel tror att all deras data sparas säkert. Det visar en ny studie från säkerhetsföretaget NTT Security.
En ny global undersökning från NTT Security visar att var sjätte svensk beslutsfattare inte vet vilka regler och förordningar som deras företag kommer att påverkas av framöver. Enbart 42 procent av de tillfrågade tror att de påverkas av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).
GDPR eller General Data Protection Regulation är den dataskyddsförordning som kommer att gälla för alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och gäller även för alla organisationer utanför unionen som har data på EU-medborgare, oavsett var organisationen har sitt säte.
– Resultatet är mycket förvånande då nästan alla företag mer eller mindre kommer att påverkas av det nya direktivet. Undersökningen innebär i princip att hela 58 procent av de tillfrågade som sitter i beslutande ställning, inte vet om de behöver eller kommer att följa direktivet som träder i kraft redan i maj nästa år. Det är mindre än ett år tills de strängare bestämmelserna kring datasäkerhet träder i kraft, säger Henrik Davidsson, försäljningsdirektör på NTT Security i Norden, och fortsätter.
– Även om deltagarna i undersökningen inte befinner sig i en IT-funktion borde de ändå vara medvetna om hur de nya reglerna påverkar företagets verksamhet, särskilt då konsekvenserna av att bryta mot dessa regler är mycket allvarliga.
Undersökningen visar också att bara en tredjedel av de svenska beslutsfattarna tror att all deras data i
organisationen lagras på ett säkert sätt (32 procent). Det kan jämföras med 47 procent globalt. Endast
Singapore visar sämre siffror (29 procent).
Fem råd för att komma igång med GDPR
1. Vänta inte – Kom igång med förberedelserna för att följa det nya direktivet på en gång. GDPR är en
betydande förändring av den nuvarande dataskyddsförordningen och gäller redan i maj nästa år.
2. Få en överblick av din data – Det största jobbet relaterat till GDPR är att få en helhetsbild av din data, dataflöden och operativa processer. Det gäller särskilt komplexa organisationer där system har vuxit fram stegvis.
3. Skaffa kunskap – De som är ansvariga för företagets regelefterlevnad bör gå de utbildningar som
krävs. De behöver också se till att flera i organisationen får förståelse för hur reglerna ska följas, speciellt de i ledande funktioner.
4. Se över dina system – Enligt GDPR kan personer kräva att information om sig själva som ska raderas eller överföras. Organisationen eller företaget måste då hinna radera eller överföra informationen inom en viss tid. Därför gäller det att organisationen använder lämpliga format och att gamla system har uppdaterats. Det här gäller all form av information som röst, text, bilder med mera.
5. Skapa en incidentprocess – Om ett säkerhetsbrott sker, måste du inom 72 timmar meddela detta till
Datainspektionen samt de som kan ha påverkats. Brott sker inte nödvändigtvis under kontorstid och du har ingen tid att förlora när något händer. Rutiner är därför mycket viktiga att ha på plats.