Få en överblick över marknadsföring i den digitala världen

Det har hänt mycket de senaste åren i fråga om digital marknadsföring. Nya trender och arenor för marknadsföring dyker ständigt upp och det är svårt att hänga med. Ska du vara på Snapchat? Hur hinner du med att göra A-B testning på allt? Och hur ser egentligen kundens resa ut i kontakten med ditt företag? Johan Eriksson och David Ståhlberg lanserade nyligen boken ”Marketing goes Digital” som ger dig kartan du saknat för att navigera i den nya marknadsföringsvärlden.

Johan och David träffades då de jobbade tillsammans på Procter & Gamble, och redan där började deras tankar kring marknadsföring i den digitala världen. De var båda av åsikten att så gott som alla uppgifter löses bättre i team, och därför blev det naturligt att även skriva en bok tillsammans istället för var för sig. Att skriva tillsammans, menar Johan, har haft betydligt fler fördelar än vad han initialt väntat sig. Bland annat har de båda fått nya perspektiv på saker de trodde att de hade full koll på, och de har även övat sig i att lämna över halvfärdiga uppgifter till någon annan.

Så varför en bok till om digital marknadsföring? Jo för att det här inte är en bok om digital marknadsföring, det är en bok om marknadsföring i den digitala världen. Semantik säger du, men det finns faktiskt en stor skillnad. Den här boken hakar nämligen inte på de senaste trenderna om hur du optimerar din räckvidd genom Facebook annonser eller liknande. Den här boken syftar till att skapa en överblick över vilka områden du behöver ha koll på när du vill marknadsföra dig och ditt bolag i dagens värld. Målet är att ge dig möjlighet att hitta dina svaga punkter på ett övergripande plan, för att du sedan ska kunna fördjupa dig i ”rätt” område och inte bara springa på den senaste bollen.

Redan första citatet i boken definierar deras inställning till marknadsföring: ”Make things people love, and you don’t have to make people love your things.” (Bernadette Jiwa). Vad innebär det att vara riktigt kundcentrerad? Undrar de, och besvarar sedan frågan med att kundfokus måste ta kundens hela perspektiv i beaktande. Att som försäkringsbolag lova en överblick över alla dina försäkringar, och sedan bara presentera de försäkringar du har hos det bolaget är inte att vara kundcentrerad menar de. Du behöver först och främst ha koll på hela kundens resa med ditt företag. Med ett sådant fokus blir den digitala tekniken ett verktyg för att förbättra kundresan, och inte ett mål i sig att ha den senaste tekniken.

Ett tydligt exempel är kapitel sju som handlar om Sociala medier. Att du behöver vara på sociala medier är inte frågan, utan snarare vilka sociala medier, och på vilket sätt? Du behöver då börja med i vilka kanaler som dina kunder finns, och på vilket sätt de interagerar i de kanalerna. Att via Snapchat trycka ut reklam kanske inte är rätt sätt för just din produkt eller tjänst utan kan snarare leda till negativa recensioner och minskad försäljning. Vad vill du att dina kunder ska Göra, Tänka eller Se i relation till ditt företag som en konsekvens av din närvaro på sociala medier? Det är de centrala frågorna, inte om du ska vara på Whatsapp eller inte.

Johan och David är noga med att poängtera att landskapet hela tiden förändras, och du måste förändras med det. Vad du behöver göra är då att ställa dig tre viktiga frågor:

  1. Tror jag att det här området (exempelvis automatisering) är viktigt i min bransch?
  2. Är det viktigt att jag förstår/kan det här området?
  3. Vad ska jag göra för att lära mig det här området?

Lyckligtvis finns ett helt kapitel om fortsatt lärande med bland annat 17 konkreta förslag på hur du tar dig an punkt tre och lär dig nya saker. För som Johan uttrycker det, den här boken ger en bild av hur läget ser ut idag, men du behöver skaffa dig verktyg för att förstå hur bilden ser ut imorgon.

Det betyder att även om du inte kan någonting om ett visst område så kan du, om du tror att det är viktigt och avsätter tid till att lära dig det, bli riktigt bra på ganska kort tid. Om du exempelvis läser en artikel i veckan kommer du inom ett år att ha läst över 50 artiklar på det området, vilket sannolikt är mer än många andra har gjort. Det enda vi vet om framtiden är ju att det inte kommer att se likadant ut som det gör idag. Då är den enda långsiktiga konkurrensfördelen för dig och ditt företag att ständigt förändras och utvecklas. Förhoppningsvis kan den här boken hjälpa dig att göra just det.