Expressen TV förlorar Linnea Hagströmer

Hon börjar istället på företaget Epidemic Sound där hon nu är Head of Operations & CRM.

Epidemic Sound arbetar med produktionsmusik och köper in musik av musiker som inte är anslutna till en förvaltningsorganisation för upphovsrätt. Produktionsmusik är musik som är särskilt anpassad till användning i audiovisuella produktioner och företagets kunder är tv-kanaler, produktionsbolag och företag. Epidemic Sound:s musiktjänst finns tillgänglig online där användare kan logga in och lyssna på och ladda ner låtar. Låtarna är även uppdelade i sk. STEMs så att man kan ladda ner trummor, bas, melodi och instrument i olika spår.

linnea_hagstromer
Linnea Hagströmer

Epidemic Sound betalar en engångsersättning till upphovsmannen för varje verk vilken varierar beroende på verket. Upphovsmannen kan även få en återkommande ersättning för vissa verk som exempelvis musik till vinjetter under den tidsperiod som verket används. Musiken licensieras sedan till ett relativt lägre pris än för exempelvis musik som förvaltas av STIM.

Både SVT och TV4 köper musik av Epidemic Sound och menar att ersättningen är skälig och inte missgynnar musiker.