Europeiska investeringsbanken omfamnar Bolt

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tecknat ett riskkreditinstrument på 50 miljoner euro med transportplattformen Bolt från Estland. Finansieringen stöds av Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), huvudpelaren i investeringsplanen för Europa.

Investeringsplanen för Europa, även känd som “Junckerplanen”, lanserades 2014 av Junckerkommissionen med målet att stimulera investeringar i Europa. Financial Times har kallat den för EU:s gömda gigant. Europeiska investeringsbanken jobbar för att öka konkurrenskraften hos europeiska företag, bland annat genom att bevilja lån och garantier i unionens intresse utan vinstsyfte.

Målet med finansieringen är att stödja Bolts produktutveckling och forskning inom områden där användning av teknik kan förbättra säkerheten, tillförlitligheten och hållbarheten för dess tjänster, samtidigt som företagets höga effektivitet bibehålls. Detta inkluderar investeringar i befintliga tjänster som “ride-haling” samt personaliserade mobilitetstjänster som matleveranser.

EIB:s vice ordförande Alexander Stubb kommenterade: ”Bolt är ett bra exempel på europeisk expertis inom teknik och innovation. Som talesättet går, att stå still är att gå bakåt, och Bolt står aldrig stilla. Banken är mycket glad över att stödja företaget i att förbättra sina tjänster, samt att låta det grenas ut i nya tjänster. Med andra ord, vi är helt ombord!”

Paolo Gentiloni, Europakommissionär med ansvar för ekonomi, sade: ”Estland är i framkant när det kommer till digital transformation i Europa. Jag är stolt över att Europa genom investeringsplanen stöder den estniska plattformens Bolts forsknings- och utvecklingsstrategi för att skapa innovativa och säkra tjänster som kommer att förbättra mobiliteten i städerna.”

Bolts medgrundare, Martin Villig, sade: “Mobilitet är ett av områdena där Europa verkligen kommer att dra nytta av en lokal expert som delar värderingarna från europeiska konsumenter och tillsynsmyndigheter. Därför är vi glada över att Europeiska investeringsbanken kommer att ansluta sig till Bolts stöttare eftersom det gör att vi kan röra oss ännu snabbare mot att tillhandahålla service åt många fler människor i Europa. “