Europeiska annonseringen online överträffar TV-marknaden med rekordhöga 36.2 miljarder euro

Under den 10:e upplagan av sin årliga konferens Interact meddelade IAB Europe att annonseringen online växte med 13, 1% till ett marknadsvärde av 36.2 miljarder euro för 2015 och därmed överträffar den europeiska TV marknadens reklaminvesteringar med 33, 3 miljarder euro.

IAB Europe Adex Benchmark Research visar i år på en ökning på 30 miljarder euro netto för online annonsering under de senaste 10 åren.

Alla marknader som deltog i studien visade på en positiv tillväxt, totalt växte tjugo marknader tvåsiffrig för andra året i rad (tre marknader visade på 30% + tillväxt, ytterligare nio visar 20% + tillväxt och ytterligare åtta visade 10% + tillväxt). Mobil- och videoformat fortsätter att visa en stark tillväxt.

Townsend Feehan VD IAB Europe kommenterade “Dessa resultat bekräftar den ledande positionen som digital annonseringen har i det europeiska medielandskapet. Med det ständigt ökande tillskottet av digital annonsering till ekonomin och dess roll i leveransen av digitalt innehåll och tjänster är det viktigt att fortsätta att främja europeisk innovation och ge våra företag möjligheten att konkurrera världen över.”

IAB Europe Adex Benchmark studie delar in marknaden för online annonsering i tre breda segment: Display, Sök och Classifieds (Kataloger och eftertext). Tillväxten för onlineannonsering i dessa segment understöds av det skifte i användningen av enheter och det förändrade konsumtionsmönster.

Display annonsering överträffade andra kategorier med en tillväxttakt på 17,4 % och tillväxten var större än 2014. 2015 är det totala värdet för display marknaden 13.9 miljarder euro.

Sök visade en tillväxt på 12,6 % och ett marknadsvärde på 16.9 miljarder euro.Sök fortsätter att vara den största kanalen för onlineannonsering när det gäller intäkter och har ökat sin tillväxt under 2015 efter en mindre minskning under 2014.

Daniel Knapp, Director of Advertising Research vid IHS Technology och författare till rapporten säger “Under de senaste tio åren har online annonseringen i Europa förvandlats från ett övervägande i medieköpet till en uppsättning kanaler för att nå och engagera konsumenterna som nu överträffar TV i form av övergripande reklaminvesteringar. Idag står Online annonseringen för en diversifierad infrastruktur som inkluderar olika typer av marknadsföring från direct response till branding likväl som en hållbar tillväxt av både betalsök och video vilket vår studie visar.”

Mobil- och video-annonsering fortsätter att vara de viktigaste tillväxtkanalerna inom den europeiska marknaden för online och det blir allt tydligare när man tittar på de mer avancerade mobil-ekonomierna (som Storbritannien och Irland) där nästan 50 % av annonseringen på nätet nu genereras från mobilen.

Mobil display står nu för 3,5 miljarder euro eller 25,4 % av displaymarknaden, med en tillväxttakt på 60,5 % jämfört med 2014. Online video annonsering visade också en stark tillväxt och representerar nu 16,7 % av displaymarknaden.

Eleni Marouli, Principal Analyst på IHS Technology och författare till rapporten kommenterar “Det är en viktig milstolpe att se online passera TV som det största reklammediet på tioårsdagen av IAB Adex Benchmark. I en ekonomisk utmanande omvärld och en stillastående mediemarknad har online annonseringen varit en lysande stjärna som hållit den europeiska annonsmarknaden flytande och som under 2015 lyfte den från tillbakagång. Både etablerade och nya marknader har noterat en stark tillväxt även i år, vilket visar att innovation i format, data och målgruppsstyrning fortsätter att locka till sig varumärkesbudgetar på nätet.”

Top 3 enskilda tillväxtmarknader var:

1. Irland 29,0 % tillväxt
2. Bulgarien 22,3 % tillväxt
3. Polen 21,8 % tillväxt

Topp 10-lista av tillväxtmarknader i Europa

1. UK, 11,8 miljarder euro
2. Tyskland, 5,8 miljarder euro
3. Frankrike, 4,2 miljarder euro
4. Italien, 2,1 miljarder euro
5. Nederländerna, 1,6 miljarder euro
6. Ryssland, 1,5 miljarder euro
7. Sverige, 1,3 miljarder euro
8. Spanien, 1,2 miljarder euro
9. Danmark, 0,8 miljarder euro
10. Schweiz, 0,8 miljarder euro

Ladda ner Adex Benchmark 2015 som presenterades vid Interact 2016 här.