Europa är motorn inom mobil annonsering och “header bidding” kommer starkt

Europa fortsätter leda vägen när det gäller så kallad “header bidding” i mobilen.
Det visar PubMatics Quarterly Mobile Index (QMI) som bygger på siffror från andra kvartalet 2017.
Header bidding är ett sätt för publicister att via programmatiska lösningar erbjuda sina digitala annonsplatser till många annonsnätverk samtidigt, snarare än det mer traditionella så kallade waterfall-systemet där ett nätverk i taget bjuder på de digitala annonsplatserna. Genom att bjuda in alla annonsnätverk samtidigt, får publicister större kontroll över sina annonsutrymmen, och eftersom konkurrensen om annonsplatserna ökar, även högre intäkter.
PubMatics kvartalsvisa trendrapport, som fokuserar på trender inom digital annonsering i mobila kanaler, visar att header bidding fortsätter att öka globalt. Betalda annonsvisningar i mobila kanaler ökar mer än dubbelt så snabbt som på stationära datorer. Rapporten visar även att budgivnings-eCPM för mobila kanaler, ökade med närmare 150% jämfört med samma period förra året.
Inom digital annonsering har USA traditionellt drivit utvecklingen, men när det gäller mobilen som plattform är det EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), som är motorn. Här tredubblades andelen mobila annonsvisningar under andra kvartalet, jämfört med samma period förra året.
Rapporten visar också att nyare programmatic-format som video och native, börjar etablera sig i mobila kanaler. Under Q2 2017, stod mobilen som plattform för 68 respektive 75 procent av annonsvisningarna. Båda formaten bygger på ökat engagemang och i takt med att fler varumärken flyttar sina annonsbudgetar till automatiserade kanaler, räknar PubMatic med att annonsering via mobil video och native fortsätter öka.
Ta del av hela rapporten Q2 2017 Quarterly Mobile Index här.