Europa är bättre än USA på att anpassa sig till mobilen

Europeiska företag går om USA när det gäller att driva trafik från mobiler och surfplattor. Samtidigt ökar avståndet mellan de bäst och sämsta företagen och branscherna. Telekombranschen klarar sig allra bäst, medan den finansiella sektorn är sämst anpassad för mobiler. Det visar en ny rapport från Adobe.

Rapporten Adobe Digital Index: EMEA Best of the Best presenterades i samband med marknadsföringskonferensen Adobe Summit i London. Rapporten visar vilka verksamheter som klarar den digitala omställningen bäst och hur väl deras verksamhet är anpassad för mobiler och surfplattor. Analysen täcker branscher och företag från Europa (England, Tyskland, Frankrike, Norden och Benelux) och USA.

Under 2014 såg engelska företag att 31 procent av deras besök kom från mobiltelefoner, vilket var en ökning med 8,4 procent från 2013. I de nordiska länderna upplevde företagen också en ökning, där 25 procent av trafiken till företags hemsidor kom från mobiltelefoner, vilket motsvarar en ökning på 8,7 procent.

Rapporten visar också att avståndet ökar mellan de företag som är bäst på att tillvarata mobila användare och de som inte var lika bra. I Storbritannien såg de företag som tillhör den bäst presterande femtedelen att hela 52 procent av deras besök kom från smartphones, en ökning med 20,9 procent jämfört med föregående år. De bästa företagen i Norden upplevde en ökning med 16,0 procent.

“Jämfört med förra året är det en stor skillnad mellan de allra bästa och sämsta företagen. Eftersom mobiltelefoner är på väg att ersätta stationära datorer kan det bli en avgörande konkurrensfaktor. Företag med problem att driva trafik från mobiler och surfplattor riskerar att missa en viktig och stor kundgrupp”, säger Malin Bodolla, Nordic Marketing Adobe Marketing Cloud.

Företag inom telekombranschen är bäst på att göra mobilavänliga webbplatser som också tillåter användare att engagera sig på sidan. I genomsnitt stannar besökarna 7,23 minuter på sidan, vilket är längre än företag inom detaljhandeln, resor, media, underhållning och finansbranschen.

Sämst är företag inom den finansiella sektorn som, trots den ökande fokuseringen mobila betalningar, i genomsnitt bara får 19,8 procent av besöken från smartphones, medan branschens bästa företag hade en andel på 26 procent.

Företag inom media- och underhållningsindustrin får i genomsnitt 29,1 procent av besöken från smartphones, där de bästa företagen har en andel på 46,1 procent.

“Finansiella verksamheter har överlag lägre andel besök från mobiler. Det kan vara förenat med ett ökat fokus på säkerhet och en utvecklad app-strategi, snarare än att målmedvetet driva trafik från människors smartphones till en mobilvänlig webbplats”, säger Malin Bodolla.

Om undersökningen
Adobe Digital Index bygger på anonym användardata från företags hemsidor och är aggregerad från 200 miljarder besök på 10 000 hemsidor under 2014. Analysen baseras på mätetal för andel mobilbesök, konvertering, interaktioner på sociala medier och Click-trough rates. Undersökningen har jämfört den bäst presterande femtedelen (topp 20 procent) med genomsnittet och övriga (80 procent).