EU tar fram nya regler för digitala plattformar

Stopp för geoblockering, förhållningsregler för skydd av minderåriga och krav på videojättar att tillhandahålla mer europeiskt TV-innehåll – detta är några av de nya regler som kan komma att implementeras i nära framtid, när EU tittar över och uppdaterar sitt digitala regelverk.

Den Europeiska Unionen har sedan en tid tillbaka arbetat med att skapa ett enhetligt och tydligt regelverk kring den uppkopplade tillvaron i dagens Europa – något som kan behövas för att vara i fas med den tekniska utvecklingen.

Det gäller såväl marknadsrelaterade regler, som hur man ska minska näthat och reglera visningar av grova våldsbrott och pornografi.

Några intressanta förslag till nya regler och lagar är:

Streaming-TV föreslås ha minst 20 procent av sitt TV-utbud skapat i Europa. De traditionella TV-bolagen har redan ett sådant krav på sig, men dock med skillnaden att hela 50 procent av materialet ska vara Europeiskt. Detta gör man för att minska Hollywoods inflytande och öka diversifieringen av TV-material.

Geoblockering ska tas bort. Företag som tillhandahåller olika produkter i olika länder med olika priser – som alltså tvingar kunder att enbart handla via en svensk sida, med svenska priser – ska inte längre få göra det. Geoblockering, som det kallas, är exempelvis sådant som gör att man inte kan se på samma serier i Sverige som man kan i Tyskland.

Företagen menar att lagen inte lagar det som är trasigt, alltså de olika priserna på licenser till exempel. EU menar dock att företagens sätt att tvinga konsumenter att handla samma varor för olika priser är diskriminerande. Man tror också att geoblockeringens upphävande kan främja företagandet och öka gränsöverskridande handel med upp till 20 procent.

Initial ska detta dock inte gälla musik, e-böcker eller spel. Vidare så ska man inte tvinga företag att betala för fraktkostnader man anser vara för stora – så någon som handlar online i Italien från Sverige får kanske själv ordna för frakten.

Nya regler för audiovisuellt innehåll – bland annat vill man skapa lagar kring delande av videos och bilder som kan vara stötande, eller som inte bör ses av minderåriga (grovt våld eller pornografi, till exempel).

Ett regelverk för uppförande på nätet – EU vill kunna sätta upp ett “rule of conduct” för att minska spridningen av näthat, något som ju växt avsevärt den senare tiden i samband med flyktingkrisen.

Det kan dock ta flera år innan dessa förordningar träder i kraft, då förslaget först måste passera EU-parlamentet för att sedan godkännas av varje enskilt lands parlament.

Denna process kan ta åratal och flera förändringar kan ännu ske, något som säkert välkomnas av oroade företag som Netflix eller YouTube som kan påverkas stort av reglerna för geoblockering och TV-utbud.

Vill man läsa mer om dessa och andra regler i lagförslag kring uppdateringen av EU:s direktiv för audiovisuella medietjänster (Audiovisual Media Services Directive, ellerAVMSD) kan göra det till exempel här.

Läs mer: EU-parlamentet har godkänt dataskyddsförordningen GDPR