EU röstade JA till “länkskatten”

Idag röstade EU-parlamentet om nya upphovsrättslagar och ja-sidan vann med 74 röster. Klarar det nya direktivet att både skydda upphovsmännen och medborgarnas rättigheter?

De nya lagarna kommer börja gälla i Sverige om ungefär 2 år.

De nya reglerna från EU innebär att tidningar får ersättning när längre utdrag ur deras artiklar kopieras av internetplattformar som Google eller Facebook. Men reglerna påverkar bara kommersiella företag. Privatpersoner kommer även i framtiden att kunna dela artiklar. Det innebär också att online-encyklopedier som Wikipedia inte omfattas. Dessutom är länkar och kortare utdrag från artiklar helt undantaget och ändras inte genom de nya reglerna, skriver TU.

– Länkar och kortare sammandrag är undantaget i direktivet, privatpersoners länkning kommer inte att påverkas. Både så kallade memes och andra former av satir, kritik eller parodier kommer precis som i dag att vara tillåtet. Undantagen framgår tydligt och uttryckligen i det beslutade förslaget, säger Jan Fager, jurist på TU – Medier i Sverige. Citaträtten kommer givetvis att gälla också i fortsättningen, vilket är viktigt för yttrandefriheten och för att man också fortsättningsvis ska kunna använda delar av andra personers texter för att föra en samhällsdebatt.

Cecilia Wikström (L) menar däremot att det nya direktivet inte klarar balansen att skydda både upphovsmän och medborgarnas rättigheter.

Även Max Andersson i Europaparlamentet håller med.

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk var även hon besviken efter omröstningen.