EU-parlamentet har godkänt dataskyddsförordningen GDPR

Efter fyra års arbete kring gemensamma EU-regler för dataskydd har man så äntligen enats. Tanken är att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) ska underlätta datahanteringen för organisationer verksamma inom den Europeiska Unionen.

Så här lät det i ett gemensamt uttalande från EU-kommissionens första viceordförande, Frans Timmermans, ordförande för digitala marknaden, Andrus Ansip och kommisionären för rättvisa, konsumenträtt och jämställdhet, V?ra Jourová: “De nya reglerna kommer att se till att de grundläggande rättigheterna till skydd av personliga data kommer garanteras alla medborgare.”

Läs mer: Nya EU-lagar ska ge ökat dataskydd

“Dataskyddsförordningen kommer att hjälpa stimuleringen av den Digitala marknaden i EU genom att bygga tillit för onlinetjänster bland konsumenter och legal säkerhet för företagen baserat på tydliga och uniforma regelverk”.

Mer information kan läsas här.