EU-kommissionen föreslår ändringar av tidsbegränsningarna för TV-reklam

EU-kommissionen föreslår att man ska ändra i reglerna för hur mycket TV-reklam som får visas dagligen. Istället för att som hålla sig till 12 minuter per timme så vill man att TV-reklamen ska utgöra upp till 20 procent av den dagliga TV-tiden. En sådan ändring kan innebära större handlingsfrihet för TV-bolagen – och mer reklam när vi tittar som mest.

Förslaget är en del av de  nya EU-bestämmelserna för audiovisuella medier, något vi rapporterat om tidigare. I detta ingår också en mängd andra förslag till ändringar, såsom ett stopp för geoblockering och ett stärkande av det “inhemska” europeiska innehållskapandet.

Läs mer: EU tar fram nya regler för digitala plattformar

Tanken är att alltså att ge TV-kanalerna större flexibilitet, så att man ska kunna lägga mer reklam under bästa sändningstid istället för att bara hålla sig till de ovan nämnda 12 minuterna (en regel som sedan 2010 även gäller i Sverige).