“Ett sätt att digitalisera lojaliteten”

I vår lanserar Mittmedia nya webbplatser för sina 19 dagstidningar med premieinnehåll för prenumeranter. Det nya samarbetet med LRF Media innebär att Mittmedias prenumeranter även kommer att kunna välja åtta av LRF Medias digitala magasin.

När Dagensanalys.se fick kännedom om satsningen ville vi självklart få reda på vilka analyser som ligger bakom affären och hur analysarbetet ska stötta byggandet av digitala relationer med läsarna.

Vi intervjuade Martin Nisser som arbetar med affärsutveckling för privatmarknad på Mittmedia.

Martin Nisser, Mittmedia

Vilka typer av analyser gjorde ni innan ni fattade beslutet om att lansera nya sajter för era dagstidningar samt på vilket sätt kommer analysarbetet stötta ert arbete med att bygga digitala relationer med era läsare?

– En av våra utmaningar är att få de trogna kunderna att bli mer digitala. Den som vill hänga med i nyhetsflödet på ett bra sätt måste använda flera kanaler för att få en helhetsbild av det som sker i närområdet. Våra befintliga kunder har en relativt hög medelålder och är därmed trogna läsare av papperstidningen, men inte särskilt frekventa besökare på våras nyhetssajter. De flesta använder sig dock av digitala tjänster som internetbank, e-post och andra ”vardagstjänster”, men har ännu inte kommit igång med att aktivt söka lokala nyheter på nätet.

– Bakgrunden till samarbetet var att vi och LRF Media såg att våra målgrupper såg snarlika ut i grova drag. Bägge har kunder i ungefär samma ålderssegment, som bor på landsorten och har ungefär samma intressen. Detta kopplat till att vi (MittMedia) arbetar för att hitta saker som kan stimulera våra trogna kunder att skapa digitala konton och därmed hitta till, och utnyttja alla våra kanaler, gjorde att bägge parter såg detta samarbete som ett intressant sätt att testa oss fram. Ett sätt att digitalisera lojaliteten kan man säga.

– Vi kommer att följa vilka kunder som nappar på erbjudandet och följa deras digitala användningsmönster och frekvens för att bedöma om detta är en typ av erbjudande vi kan och bör återkomma till. Syftet är att se vilka lojalitetserbjudanden som kan flyttas från printprodukter till digitalt, och om lojalitetserbjudanden ökar den digitala användningen totalt sett.

– I övrigt kommer vi att arbeta med Big Data på flera plan inom MittMedia. För privatmarknad innebär det att vi vill kunna rikta rätt erbjudande till rätt kund, alltså skapa en digital form av adresserad direktreklam både för nya kunder och befintliga kunder. För redaktionerna och företagsmarknad innebär det till att börja med att arbeta i realtid med att analysera trafiken. Vi fördjupar oss och lär av webbanalysen vad våra läsare tilltalas av och ger dem mer.  Ett tätt samarbete redaktion och företagsmarknad gör att vi kan se till så att annonsörerna får sina annonsvisningar inom given tid. Över tid kommer analysen att bidra till att annonserbjudandet kan bli mer personaliserat.

Tack Martin för att du delade med dig av era insikter!