Ett bra år för globala streamingjättar i Norden

De nordiska marknaderna för strömmade TV-tjänster har vuxit snabbt de senaste åren, både sett till abonnenter och omsättning, och SVOD (subscription video on demand) tar allt större andelar av hushållens totala utgifter för TV och video. Det är dock de globala jättarna som är de stora vinnarna.

Vid slutet av 2016 abonnerar ca 3, 8 miljoner nordiska hushåll på en eller flera strömmade betal-TV-tjänster. Det innebär en nettoökning på över 600 000 hushåll jämfört med samma period föregående år. Och tillväxten förväntas fortsätta under 2017 – inom ett år väntas två av fem nordiska hushåll abonnera.

Majoriteten av marknadstillväxten kommer dock att tillfalla globala mediejättar. Idag står de amerikanska jättarna Netflix och HBO tillsammans för nästan 60 procent av alla SVOD-abonnemang i Norden. Om vi ??i stället för abonnemang fokuserar på tittarvanor, står Youtube och Netflix för nästan hälften av allt webb-TV-tittande en genomsnittlig dag 2016.

Netflix framgång är ingen tillfällighet. För att kunna erbjuda unikt innehåll har Netflix gjort stora investeringar i originalproduktioner de senaste åren och 2017 sägs bli en ny ” all time high”. Enligt David Wells, CFO på Netflix, strävar företaget mot att hälften av tjänstens innehåll ska vara originalproduktioner under de närmaste åren.

– Mot 2017 kommer konkurrensen sannolikt att intensifieras. Vi ser att nya tjänster såsom Amazon ger sig in på den nordiska OTT-marknaden, samtligt som lokala aktörer försöker återta mark, vilket sannolikt kommer att driva ytterligare tillväxt. Det är därför innehåll – och då huvudsakligen originalserier – kommer att bli allt viktigare under de kommande åren. Vi kommer att fortsätta att följa utvecklingen 2017, när nästa våg av OTT-tjänster slår emot de nordiska marknaderna, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.